ethmaks.net

Sysinternals to zestaw narzędzi diagnostycznych i naprawczych dla naszych systemów operacyjnych z rodziny Microsoftu, napisanych przez Marka Russinovicha i  Bryce’a Cogswella. Naszym zdaniem zestaw ten jest niezbędnikiem dla każdego informatyka dbającego o wydajność i bezpieczeństwo komputerów nad, którymi czuwa. Narzędzia można pobrać i uruchomić na kilka sposobów:

  • przez wejście na stronę Microsoft-u: TUTAJ
  • przez pobranie pakietu ze sklepu Microsoft Store: TUTAJ
  • przez uruchomienie wybranej aplikacji bezpośrednio z serwera: \\live.sysinternals.com\tools\
  • przez zmapowanie dysku sieciowego z bezpośrednim dostępem do zasobów https://live.sysinternals.com/

Narzędzi z pakietu Sysinternals jest sporo, my postaramy się pokazać i opisać większość z nich. Starając się nie wynajdywać koła na nowo, nasze wpisy będziemy opierać o materiał z książki „Windows Sysinternals wykrywanie i rozwiązywanie problemów. Optymalizacja niezawodności i wydajności systemów Windows przy użyciu Sysinternals” autorstwa Marka Russinovicha, Aarona Margosisa. Zachęcamy oczywiście do jej zakupu ponieważ my skupimy się na praktyce z namiastką wiedzy teoretycznej 😊 Poszczególne narzędzia z pakietu będziemy uruchamiali na przygotowanym środowisku wirtualnym przedstawionym poniżej:

A tu zapożyczona z ww. książki tabela opisująca pokrótce zawartość pakietu:

NarzędzieOpis
Process ExplorerZastępuje Task Manager (Menedżer zadań) i wyświetla znacznie bardziej szczegółowe dane o procesach i wątkach, w tym zależność nadrzędny/podrzędny, załadowane biblioteki DLL oraz otwarte dojścia do obiektów, takie jak pliki w użyciu.
AutorunsWylicza i klasyfikuje oprogramowanie skonfigurowane do automatycznego uruchamiania podczas rozruchu systemu, logowania użytkownika lub przy uruchamianiu Internet Explorer, jednocześnie pozwalając na wyłączenie lub usunięcie tych wpisów.
Process MonitorRejestruje szczegóły o całej aktywności dotyczącej systemu plików, rejestru, sieci, procesów, wątków i ładowania obrazów w czasie rzeczywistym.
ProcDumpGeneruje zrzut pamięci dla procesu, gdy ten spełni określone kryteria, takie jak wywołanie szczytu obciążenia CPU lub nieodpowiadające
okno.
PsExecZdalnie uruchamia procesy, jako Local System, z przekierowaniem wyjścia, lub obydwa.
PsFileWylicza i pozwala zamknąć pliki otwarte zdalnie.
PsGetSidWyświetla identyfikator zabezpieczeń (Security Identifier – SID) podmiotu zabezpieczeń, takiego jak komputer, użytkownik, grupa lub usługa.
PsInfoWylicza informacje o systemie.
PsKillKończy procesy wskazane poprzez nazwę lub identyfikator (PID).
PsListWyświetla szczegółowe informacje o procesach i wątkach.
PsLoggedOnWylicza konta, które są zalogowane lokalnie lub za pośrednictwem połączeń zdalnych.
PsLogListZrzuca rekordy dziennika zdarzeń.
PsPasswdUstawia hasła dla kont użytkowników.
PsServiceWylicza i umożliwia kontrolę nad uruchamianiem usług Windows.
PsShutdownZamyka system, wylogowuje użytkownika lub zmienia stan zasilania systemu lokalnego i systemów zdalnych.
PsSuspendWstrzymuje i wznawia procesy.
VMMapWyświetla szczegóły wykorzystania pamięci wirtualnej i fizycznej przez procesy.
DebugViewMonitoruje dane wyjściowe debugowania trybu użytkownika i trybu jądra, generowane przez komputer lokalny lub zdalny.
LiveKdUruchamia standardowy debuger jądra na migawce uruchomionego systemu lokalnego lub gościa Hyper-V (maszyny wirtualnej) bez konieczności ponownego uruchamianie w trybie debugowania, a dodatkowo umożliwia wykonanie zrzutu pamięci działającego systemu.
ListDLLsWyświetla w oknie konsoli informacje o bibliotekach DLL załadowanych w systemie.
HandleWyświetla w konsoli informacje o dojściach do obiektów otwartych przez procesy systemu.
SigCheckWeryfikuje podpisy plików, wyświetla wersję i inne informacje o obrazie wykonywalnym, a także odpytuje silniki antywirusowe za pośrednictwem witryny VirusTotal.com
AccessChkWyszukuje obiekty, które przyznają uprawnienia określonym użytkownikom lub grupom i udostępnia szczegółowe informacje i przyznanych uprawnieniach.
SysmonMonitoruje i zgłasza aktywność systemu; narzędzie nakierowane na identyfikowanie aktywności napastnika.
AccessEnumPrzeszukuje hierarchię plików lub rejestru i identyfikuje miejsca, w których uprawnienia mogły zostać zmienione.
ShareEnumWylicza udziały plików i drukarek w sieci oraz informacje, kto ma do nich dostęp.
ShellRunAsPrzywraca możliwość uruchomienia programu przy użyciu poświadczeń innego użytkownika w systemie Windows Vista.
AutologonKonfiguruje konto użytkownika do automatycznego zalogowania podczas rozruchu systemu.
LogonSessionsWylicza aktywne sesje logowania Local Security Authority (LSA) na komputerze.
SDeleteBezpiecznie usuwa pliki lub struktury katalogów i wymazuje dane w zwolnionych obszarach twardego dysku.
AdExplorerWyświetla i umożliwia edycję obiektów Active Directory.
AdInsightŚledzi wywołania API Active Directory Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
AdRestoreWylicza i przywraca usunięte obiekty Active Directory
BgInfoWyświetla informacje konfiguracyjne komputera jako tło pulpitu (wallpaper).
DesktopsUruchamia aplikacje w oddzielnych pulpitach wirtualnych.
ZoomItPowiększa zawartość ekranu i umożliwia tworzenie adnotacji.
StringsPrzeszukuje pliki pod kątem zawartego w nich tekstu ASCII lub Unicode.
StreamsIdentyfikuje systemowe obiekty, które mają alternatywne strumienie danych i umożliwia usunięcie tych strumieni.
JunctionWylicza i usuwa połączenia katalogów NTFS.
FindLinksWylicza twarde łącza NTFS.
DUWylicza wielkość logiczną i zajmowanego miejsca dla hierarchii katalogów.
PendMovesRaportuje operacje plikowe zaplanowane do wykonania podczas następnego uruchomienia systemu.
MoveFilePlanuje operacje plikowe do wykonania podczas następnego uruchomienia systemu.
Disk2VhdTworzy obraz fizycznego dysku jako wirtualny dysk twardy (VHD)
SyncZrzuca niezapisane dane z buforów dyskowych na dysk fizyczny.
DiskViewWyświetla graficzną mapę woluminu (na poziomie klastrów), pozwalając określić, jaki plik znajduje się w określonym klastrze i jakie klastry zajmuje wskazany plik.
ContigDefragmentuje wskazane pliki lub pokazuje, jak bardzo pofragmentowany jest wybrany plik.
DiskExtWyświetla informacje o fragmentach dysku (ekstentach).
LDMDumpWyświetla szczegółowe informacje o dyskach dynamicznych, odczytywane z bazy danych Logical Disk Manager (LDM).
VolumeIDZmienia identyfikator woluminu (znany też jako jego numer seryjny).
PsPingMierzy czas przebiegu w jedną i w obie strony dla pakietów TCP lub UDP, opóźnienie i pasmo przesyłowe.
TCPViewWyświetla aktywne punkty końcowe TCP i UDP.
WhoisZwraca informacje o rejestracji domeny internetowej lub wykonuje odwrotne wyszukiwanie DNS.
RAMMapUdostępnia szczegółowy widok wykorzystania pamięci fizycznej.
RUPokazuje użycie miejsca w rejestrze dla wskazanego klucza.
CoreInfoZwraca informacje, czy procesor i wersja Microsoft Windows wspiera różne funkcje, takie jak flaga No Execute dla stron pamięci i pokazuje mapowanie procesorów logicznych na rdzenie, podstawki, węzły Non-Uniform Memory Access (NUMA) i grupy procesorów.
WinObjWyświetla przestrzeń nazw Windows Object Manager.
LoadOrderPokazuje (w przybliżeniu) kolejność, w jakiej system Windows ładuje sterowniki urządzeń i uruchamia usługi.
PipeListWylicza nasłuchujące potoki nazwane.
ClockResWyświetla bieżącą, maksymalną i minimalną rozdzielczość zegara systemowego.
RegJumpUruchamia RegEdit, jednocześnie otwierając wskazaną ścieżkę rejestru.
Hex2DecKonwertuje liczby z postaci szesnastkowej na dziesiętną i odwrotnie.
RegDelNullWyszukuje i usuwa klucze rejestru z osadzonymi znakami NUL w ich nazwach.
Bluescreen Screen SaverWygaszacz ekranu realistycznie symulujący „Blue Screen of Death”
Ctrl2CapKonwertuje naciśnięcie klawisza Caps Lock na naciśnięcie klawisza Control.

Wstęp mamy za sobą, już niedługo zapraszamy do kolejnej części w której zaczniemy rozpracowywać Process Explorer-a 🙂

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments