ethmaks.net

październik 2022

Cisco Packet Tracer #4

Na koniec naszym zadaniem będzie uruchomienie usługi FTP na serwerze firmowym, który będzie dostępny tylko dla komputerów sieci firmowej. Komputery sieci firmowej będą miały dostęp do serwera ale nie będą mogły komunikować się między sobą. Komputer z sieci domowej będzie miał dostęp do usługi WWW ale będzie miał zablokowany dostęp do usługi FTP. Dodatkowo jeden z przełączników zostanie zabezpieczony w taki sposób aby po rozpoznaniu nowego urządzenia podłączonego do aktywnego portu automatycznie go wyłączał.

Cisco Packet Tracer #3

Mamy przygotowane dwie sieci, które wypadałoby jakoś ze sobą połączyć. W najprostszej postaci wystarczy dorzucić router po stronie sieci firmowej, a następnie połączyć go z routerem sieci domowej. My przybliżymy się w minimalnym stopniu do realizmu i wstawimy pomiędzy sieciami dodatkowo dwa routery symulujące dostawcę internetowego. Do przekazywania pakietów między sieciami wykorzystamy protokół dynamicznego routingu jakim jest OSPF. Na końcu po prawidłowej konfiguracji urządzeń, na serwerze w sieci firmowej uruchomimy usługę WWW i spróbujemy załadować stronę internetową z komputera domowego 🙂

Cisco Packet Tracer #2

Ten rozdział poświęcimy na stworzeniu prostej sieci firmowej składającej się z czterech przełączników L2, serwera oraz dwóch komputerów. Komputery oraz serwer będą pracować w osobnych sieciach wirtualnych. Taka konfiguracja pozwoli na późniejsze dodanie list dostępu dzięki którym będziemy mogli odizolować od siebie użytkowników sieci lokalnej. Na początku musimy dodać urządzenia oraz połączyć je ze sobą jak na poniższym obrazku.